Svatojiřská 2023
22. 4. 2023

V období kolem svatého Jiří proběhl druhý ročník Svatojiřské pouti. V pátek jsme společně s žáky a žákyněmi ZŠ Masarykova Broumov oslavili Den země úklidem poutnické cesty a prostranství před hostincem Na Písku. Večer jsme zamířili do otovické Ville Strooikaas na koncert Kvadrata Supro a Audio Attaché.

Sobotu jsme zahájili komentovanou prohlídkou kostela sv. Barbory a společně se vydali na pouť do martínkovického kostela sv. Jiří a sv. Martina. Tradiční mši obohatil sbor Clari Cantus, který si připravil i překvapení pro naši vzácnou hostku, paní Hannelore Erber, rodačku z Šonova, která přijela z německého Forchheimu. S paní Erber jsme na faře Hoprich vedli komorní diskusi o jejích vzpomínkách na pouť a Broumovskou před válkou a nelehkém životě se statusem uprchlice. Ze srdce děkujeme paní Erber za její otevřenost a sboru Clari Cantus za nacvičení a přednes písně v broumovském nářečí „braunsch“. Během celého dopoledne byla na Hoprichu otevřena dílna pro děti a rodiče, kde si mohli vyrobit semínkové koule ze směsi hlíny, jílu, lučních květin a léčivek.

Odpoledne proběhla komunitní slavnost na louce u Stěnavy, kde si na své přišli všichni návštěvníci a návštěvnice nejen z okolních vesnic, ale z celého Broumovska. Na další ročník připravujeme několik novinek, třeba swap jarní sadby a sazenic. Těšíme se na viděnou 20. dubna 2024! Více informací zde: www.facebook.com/svatojirskapout