Spolupráce: Kul.Turista
27. 3. 2024

Hola hola, společně se Šrumcem a Broumovem 2028 jsme zapojeni do projektu Kul.turista 28 DOMŮ podporující síť regionálních kulturních center. Něco pro vás chystáme na podzim!