Svatojiřská 2024
20. 4. 2024

Máme za sebou třetí ročník Svatojiřské! V pátek tradičně úklid se ZŠ Masarykova, opékání na Hoprichu a k večeru jsme se v hojném počtu potkali v broumovské knihovně, kde se konala sousedská beseda s paní Hannelore Erber, která do roku 1945 bydlela s rodinou v Šonově, a Dagmar Heeg, která z němčiny překládá knihy o broumovských obcích a dlouhodobě buduje česko-německá přátelství. Jsme velice rádi, že na Svatojiřskou pravidelně jezdí přátelé z Heimatkreis Braunau a další čeští Němci a jejich potomci.

Sobotu pršelo a pršelo, a přesto jsme si za zpěvu NaŽdárských naložili draka, naše strachy a obavy, na ramena a absolvovali s ním pouť od kostela sv. Barbory v Otovicích ke kostelu sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích. Po cestě jsme léčili naše neduhy se čtrnácti svatými pomocníky a pojídali sousedské koláče. Mše svatá v kostele a rituální oheň u fary. Všechno bylo tentokrát menší a komunitnější, díky za všechna dobrá sousedství a přátelství!